Effecten humus en fulvinezuur

Welke effecten van humus en/of fulvinezuur wilt u weten?

 1. Effecten van fulvinezuur op de mens en dier
 2. Effecten van fulvinezuur op (huis) dieren
 3. Effecten van humus op de bodem 
 4. Effecten van humus en fulvinezuur op planten 

Effecten van fulvinezuur op de mens en dier

 • Verbetert de opname van voedingsstoffen
  Fulvinezuur is transporteur (zie kader ‘Wat is fulvinezuur’). Het bindt vitaminen, mineralen en spoorelementen en transporteert het door het lichaam. Hierdoor wordt de opname van voedingsstoffen verbeterd.

 • Voert zware metalen af
  Fulvinezuur is een cheleerder. Dat wil zeggen dat het zich niet alleen bindt aan organisch materiaal, maar ook aan anorganisch materiaal. Hierdoor transporteert het ook zware metalen uit het lichaam.

Effecten van fulvinezuur op (huis) dieren

 • Optimalisering van voederconversie
  Voederconversie is mate van voedselvertering. Meer voedingsstoffen worden opgenomen, minder voedingsstoffen worden onverteerd afgevoerd.

 • Vastere ontlasting
  Humuszuur bindt stofjes, vergelijkbaar met koolstof. Hierdoor krijgt uw dier een vastere ontlasting.

 • Onlasting stinkt minder
  Doordat de voederconversie verbetert, wordt de uitstoot van zwavelgas en methaan verminderd. Zwavel en methaangas zijn de veroorzaker van de stank van uitwerpselen.

 • Merkbare effecten na twee weken

Effecten van humus op de bodem

 • Voedingstoffen uit de bodem binden.
 • Opname van voedingsstoffen uit de bodem verbeteren, vooral fosfor, zwavel en koolstofdioxide
 • De behoefte aan koolstofdioxide verminderen
 • Biologische activiteit stimuleren
 • Lost mineralen op
 • Bodem structuur verbeteren

Effecten van humus en fulvinezuur op planten

 • Versnelt en vergroot de groei van planten
  De stikstof- en voedingsstofopname wordt vergroot. Hierdoor wordt de stofwisseling bevorderd en zal een plant sneller groeien.

 • Vermindert de kans op ziektes
  Humuszuur zorgt voor een stabiele bodem. De plant groeit op in betere omstandigheden, en is daardoor meer weerbaar tegen ziektes.