Wat zijn humus en fulvinezuur?

Fulvinezuur en Humuszuur zijn miniscule deeltjes die in humus voorkomen. Samen hebben ze de eigenschap deeltjes te kunnen binden en te transporteren. Het belangrijkste verschil tussen de twee stofjes is dat fulvinezuur andere deeltjes transporteert, terwijl humuszuur dat niet kan. De kwaliteit van fulvinezuur en humuszuur kan sterk verschillen per leverancier. Er zijn een aantal vuistregels om hun kwaliteit te bepalen. fulvinezuur en humuszuur komen voor in humus substanties. Dit zijn substanties die onstaan door humificatie. Om fulvinezuur uit humus te onttrekken is een langdurig fermentatieproces nodig. Hoewel het effect van fulvinezuur en humus op de bodem en planten het meest bekend is, zijn er ook aanwijzingen dat het positieve effecten heeft op dieren en mensen.

 1. Wat is humus?
 2. Wat is fulvinezuur?
 3. Beoordelingsmodel humussubstanties

Wat is humus?

 • Humus is een vaste substantie en kan niet worden opgelost in water.
 • Door een uniek proces is onze humus voor 80 á 90 procent oplosbaar
 • Humus is een molecuul dat zich bindt met veel andere moleculen.
 • Humus is gebonden.
  - Dat wil zeggen dat er mineralen en metalen aan de moleculen vastgebonden zitten. Wat humuszuur heeft gebonden, transporteert de fulvinezuur. Dit wil zeggen dat de fulvinezuur die bij de humus zit gebonden is.
 • Humus is een soortnaam.
  - Er is behoorlijk wat variatie in de kwaliteit van humuszuur. Er is ook geen standaard meeting. En de definitie van humuszuur verschilt behoorlijk per aanbieder. Sommige verkopers zien humus, humuszuur en fulvinezuur als één stof.
  - Een vuistregel om de kwaliteit van humus te beoordelen is de kleur. Hoe donkerder van kleur, hoe meer mineralen het aan zich bindt. Donker duidt dus op rijkdom. Zie figuur 1.

Wat is fulvinezuur?

Fulvinezuur is een natuurlijke transporteur van voedingsstoffen. Het neemt voedingsstoffen op, en geeft ze af binnen de cel. In de cel neemt het zware metalen op, en voert deze af uit het lichaam. Onze fulvinezuur is hier toe in staat door de unieke eigenschap dat het vrij is om voedingsstoffen en mineralen aan zich te binden. Bovendien is het zo klein dat het zich door de celwand kan verplaatsen.

Fulvinezuur is een vloeibaar, uiterst licht molecuul. Zuivere fulvinezuur is ongebonden. Dat wil zeggen dat het geen mineralen en metalen aan zich gebonden heeft. Deze twee eigenschappen, het lichte gewicht en de ongebonden staat van het molecuul, maken fulvinezuur een uitstekende transporteur van mineralen, vitaminen, spoorelementen en metalen. Fulvinezuur is in staat van cel naar cel te reizen, voedingsstoffen af te geven en metalen op te nemen (Zie kader voor het effect van fulvinezuur op de mens). Fulvinezuur is net als humuszuur een soortnaam. Dit betekent dat er verschillende producten zijn die fulvinezuur heten. Maar niet alle producten hebben dezelfde kwaliteit. Een aantal vuistregels om de kwaliteit van fulvinezuur te bepalen:

 • Voor puur fulvinezuur geldt dat de kleur lichtgeel moet zijn. De kleur duidt op de zuiverheid;
 • Fulvinezuur moet zo ongebonden mogelijk zijn, zodat het zich kan binden aan voedingsstoffen. Een goede manier om de puurheid van Fulvinezuur te bepalen is smaak. Fulvinezuur hoort smaakloos te zijn.

 
humus substanties kleuren

Figuur 1 Beoordelingsmodel humussubstanties