Humic acid and fulvic acid

Op Health Solution worden de termen humus, humuszuur, fulvinezuur en humin gebruikt om de humussubstanties aan te duiden. Helaas worden de termen nog weleens door elkaar gebruikt,  

Verschillende termen

  1. Fulvic acid;
  2. Humic acid;
  3. Fulvozuur

Fulvic Acid

Fulvic acid is de Engelse benaming en is vrij vertaald fulvinezuur. Deze term wordt echter ook gebruikt in Nederland om de humussubstantie fulvinezuur te gebruiken. Wij gebruiken deze term alleen in de Engelse varaint van Health Solution.

Fulvic acid kopen

Humic Acid

Net als fulvic acid is humic acid een Engelse benaming. Humic acid is vrij vertaald humuszuur. Ook deze term wordt in Nederland geregeld gebruikt om de humusstof humuszuur aan te duiden. Wij gebruiken de term humic acid alleen in de Engelse varaint van Health Solution.

Humic acid kopen

Fulvozuur

Fulvozuur is een term voor fulvinezuur die zo nu en dan wordt gebruikt door verschillende websites. Wij gebruiken uitsluitend fulvinezuur op Health Solution.